Contact

From August 2020 Internationella Engelska Skolan Östersund will open in the former Palmcrantzskolan building, in Tegelbruksvägen.

For more information contact info.ostersund@engelska.se or 08 544 735 30